BC Str Vasile Alecsandri Nr 22, Slanic Moldova

Regulament Tombolă

 

REGULAMENTUL TOMBOLEI “INTRĂ ELECTRIZAT ÎN 2022 CU NOUL VOLKSWAGEN ID 3!”

Secțiunea 1 PREVEDERI GENERALE

 1. Organizatorii tombolei “INTRĂ ELECTRIZAT ÎN 2022 CU NOUL VOLKSWAGEN ID 3!” sunt:
  * Vila Teleconstructia – SC Mountain Resort SRL – J04/1088/2011 – RO29223094 
 • Hotel Dobru – SC Teleconstructia Moldova SRL – J04/198/2012 – RO29879987SC        
 • Complex Panoramic – SC Telecontructia Slanic SRL –  BC | Str Vasile Alecsandri Nr 22, Slănic Moldova RO42543045 J04/560/2020   ,
 1. Concursul se derulează pe teritoriul României în perioada aprilie 2021- 30 decembrie 2021.
 2. Tombola se adresează exclusiv clienților Complex Panoramic, Hotel Dobru și Vila Teleconstrucția.

 

Secțiunea 2 DREPTUL DE PARTICIPARE

La concurs pot participa toate persoanele fizice, care au fost cazate cel puțin 3 nopți consecutive pe durata desfășurării campaniei/tombolei și care fac dovada plății celor 3 nopți de cazare consecutive în nume propriu sau prin firmă – vor primi la finalul perioadei 1 tichet de tombola. 

La fiecare 3 nopti de cazare consecutive se acorda 1 tichet de tombola. ( ex: 6 nopti 2 tichete, 9 nopti – 3 tichete, 8 noptii – 2 tichete).

 

Secțiunea 3 NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI

Numărul de participanților care pot participa la TOMBOLĂ este nelimitat, cu respectarea condițiilor stabilite prin prezentul Regulament.

 

Secțiunea 4 PREMIUL TOMBOLEI

Un autovehicul electric VOLKSWAGEN ID 3. 

 

Secțiunea 5 MECANISMUL TOMBOLEI

 1. Orice persoană care se cazează la una dintre locațiile participante: Complex Panoramic,Hotel Dobru, Vila Teleconstrucția pentru o perioadă de cel puțin 3 nopți consecutive va primi un tichet pentru tombolă.
 2. Tichetele de participare la tombolă vor fi oferite clienților de către personalul de la recepție în baza dovezii de plată pentru cel puțin 3 nopți de cazare consecutive în nume propriu sau prin firmă.
 3. Persoana care intră în posesia tichetului trebuie să îl completeze cu datele personale și să îl depună în urna prezentă la una din cele 3 locații partenere: Complex Panoramic, Hotel Dobru, Vila Teleconstrucția.
 4. Toate taloanele valide care sunt introduse în urnă participă automat la extragere.
 5. Extragerea va avea loc pe data de 31 Decembrie 2021 la petrecerea de Revelion.
 6. Toate taloanele neintroduse in urna pana pe 30 Decembrie 2021 ora 23:59, se considera neparticipante, iar posesorii lor recunosc ca au renuntat la dreptul de a participa.

Secțiunea 6 NOTIFICAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de 10 ianuarie 2021, după tragerea la sorți, va fi contactat prin intermediul datelor de contact furnizate la completarea tichetului. 

Prin participarea la tombolă, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga premiul concursului, identitatea castigatorului și premiul acordat să fie făcute publice și/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, printr-o nouă tragere la sorți.

În cazul nefericit în care, câștigătorul premiului, decedează, premiul va merge către moștenitorii/succesorii săi legali.

Secțiunea 7 MODALITATEA DE INTRARE ÎN POSESIE A PREMIULUI

Câștigătorul premiului tombolei, va putea ridica autovehiculul Volkswagen ID 3 în luna Ianuarie 2022, în baza unui contract de utilizare (contract de comodat).

Semnarea actelor de proprietate se va face ulterior la notar, în luna Aprilie 2022.

Secțiunea 8 ÎNCETAREA TOMBOLEI

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 31 Decembrie 2021 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea.

Sectiunea 9 PREVEDERI FINALE

 1. Prin comunicarea datelor personale participanții la Tombolă își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale sa intre în baza de date a Organizatorului pentru extragerea care va avea loc pe 31 Decembrie, cu respectarea de către Organizator a LEGII nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). -GDPR
 2. Regulamentul de participare precum și orice informații despre TOMBOLA “INTRĂ ELECTRIZAT ÎN 2022 CU NOUL VOLKSWAGEN ID3!” sunt disponibile pe site-ul www. și pe pagina de Facebook pe toată durată de desfășurare a concursului și la sediul Organizatorului, indicat în prezentul regulament, de unde va putea fi obtinut în mod gratuit de către orice participant la simpla cerere.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, eventualele modificări intrând în vigoare după ce acestea vor fi făcute publice pe site-ul www.
 4. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombola, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa spre soluționare instanței competente.

Sectiunea 10. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.