BC Str Vasile Alecsandri Nr 22, Slanic Moldova

Regulament promoție ,,Taie din preț, nu din porție” 2022

 

 

Secțiunea 1 – PREVEDERI GENERALE

Organizatorii promoției ,,Taie din preț, nu din porție” 2022 sunt: * Vila Teleconstrucția – SC Mountain Resort SRL – J04/1088/2011 – RO29223094 Hotel Dobru – SC Teleconstrucția Moldova SRL – J04/198/2012 – RO29879987SC Complex Panoramic – SC Telecontrucția Slănic SRL – BC | Str. Vasile Alecsandri Nr 22, Slănic Moldova RO42543045 J04/560/2020 , Promoția se derulează pe teritoriul României în perioada martie 2022 – 31 decembrie 2022. Tombola se adresează exclusiv clienților Complex Panoramic, Hotel Dobru și Vila Teleconstrucția.

 

Secțiunea 2 – DREPTUL DE PARTICIPARE

La promoție pot participa toate persoanele care au fost cazate cel puțin 3 nopți consecutive pe durata desfășurării promoției și care fac dovada plății celor 3 nopți de cazare consecutive în nume propriu sau prin firmă – vor primi la finalul sejurului 1 card de reducere.

 

Secțiunea 3 – NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI

Numărul de participanților care pot participa la promoție este limitat de disponibilitatea de camere pe care locațiile o au, cu respectarea condițiilor stabilite prin prezentul Regulament.

 

Secțiunea 4 – PROMOȚIA

Cardul oferă reducere 10% pe viață la unul dintre următoarele 3 restaurante: Hotel Dobru, Vila Teleconstrucția și Complex Panoramic.

 

Secțiunea 5 – MECANISMUL PROMOȚIEI

Orice persoană care se cazează la una dintre locațiile participante: Complex Panoramic,Hotel Dobru, Vila Teleconstrucția pentru o perioadă de cel puțin 3 nopți consecutive va primi un card de reducere 10% care poate fi folosit la restaurantele Hotelului Dobru, Complexului Panoramic, Vilei Teleconstrucția. Cardurile de reducere vor fi oferite clienților de către personalul de la recepție în baza dovezii de plată pentru cel puțin 3 nopți de cazare consecutive în nume propriu sau prin firmă. Persoana care intră în posesia cardului trebuie să completeze un formular cu date personale: nume, prenume, oraș, perioadă sejur, număr telefon, adresă mail, data completării. Cardul poate fi folosit de unicul posesor după data de încheiere a sejurului. De asemenea, acesta se poate folosi în cele 3 restaurante chiar daca posesorul nu este cazat la una dintre cele 3 locații. Posesorul cardului trebuie să notifice ospătarul atunci când ajunge la restaurant că se află în posesia cardului pentru a se efectua verificarea cardului. Reducerea este valabilă la restaurant a la carte, nu la pachete precum Crăciun, Paști etc.

 

Secțiunea 6 – MODALITATEA DE INTRARE ÎN POSESIE A CARDULUI

Persoanele eligibile vor completa un formular, după care vor primi cardul cu 10% reducere la cele 3 restaurante.

 

Secțiunea 7 – ÎNCETAREA PROMOȚIEI

Prezenta promoție va înceta de drept la data de 31 Decembrie 2022 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea.

 

Secțiunea 8 – PREVEDERI FINALE

Prin comunicarea datelor personale participanții la promoție își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului pentru oferirea cardurilor de reducere, cu respectarea de către Organizator a LEGII nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Regulamentul de participare precum și orice informații despre Promoția ,,Taie din porție, nu din preț” sunt disponibile pe site-ul www.complex-panoramic.ro și pe pagina de Facebook pe toată durata de desfășurare a promoției și la sediul Organizatorului, indicat în prezentul regulament, de unde va putea fi obținut în mod gratuit de către orice participant la simpla cerere. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, eventualele modificări intrând în vigoare după ce acestea vor fi făcute publice pe site-ul www.complex-panoramic.ro În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la promoție, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa spre soluționare instanței competente.

 

Secțiunea 9 – LITIGII

În cazul unor litigii apărute intre Organizator și participanții la promoție, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.